SEMNEAZA UNIREA: Județul Timiș,

jud._timis.jpg

 

Având în vedere legătura istorică adâncă dintre românii din România și cei din Basarabia (actualmente Republica Moldova), care din punct de vedere istoric, lingvistic, cultural și religios sunt unul și același neam;

În virtutea principiului egalităţii între popoare și a dreptului acestora în autodeterminare, prevederi stipulate în articolul nr. 8 din Actul final de la Helsinki, (în vigoare din 13 august 1975) care stipulează că toate popoarele au mereu dreptul în deplină libertate să-și hotărască, când și dacă doresc, statutul politic intern și extern, fără ingerinţe exterioare și să își urmărească după propria voie dezvoltarea politică, economică, socială și culturală;

În conformitate cu Declaraţia Parlamentului României privind Pactul Ribbentrop-Molotov și consecinţele acestuia privind ţara noastră din 24 iunie 1991 prin care afirma hotărât poziţia sa de a aborda cu deplină responsabilitate această problemă.

În acest sens solicită Președintelui ţării, Guvernului României, tuturor forţelor politice din ţara noastră să acţioneze în spiritul acestei declaraţii, în vederea îndeplinirii năzuinţelor legitime ale populaţiei din teritoriile românești, anexate cu forţă în urma întelegerilor secrete stabilite prin Pactul Ribbentrop-Molotov.

Luând act de Rezoluţia nr. 148 adoptată de Senatul SUA la 28 iunie 1991 care prevede că Guvernul SUA trebuie: Să susţină dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei și al Bucovinei de Nord,(ţinuturi) ocupate de Uniunea Sovietică, și să emită o declaraţie cu acest scop si Să susţină eforturile viitoare ale Guvernului Moldovei pentru a negocia în mod pașnic, dacă aceasta le este voia, reunificarea României cu Moldova și cu Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la Paris în anul 1920, în normele predominante ale dreptului internaţional și în conformitate cu Principiul 1 al Actului Final de la Helsinki;

Conștientizând  faptul că pentru a îndrepta ororile trecutului și pentru a restabili adevărul istoric în spatiul carpato-danubiano-pontic nu există o altă soluţie mai bună decât cea a reîntregirii neamului românesc;

Și ţinând cont de faptul că dezvoltarea spirituală și naţională a ţinutului nostru este posibilă numai în cadrul marii culturi românesti;

Poporul român nu poate sărbători Centenarul Unirii fără o parte din teritoriile românești care au făcut obiectul marii sărbători de la Alba Iulia, în 1918;Să facem tot ce stă în puterea noastră  pentru reîntregirea ţării în anul centenar 2018.O sărbătoare adevărată a poporului român poate avea loc in aceleași condiţii din 1918. Nu trebuie să uităm suferinţele trecutului, chinurile fraţilor, părinţilor și bunicilor noștri care au luptat pentru pământul acesta românesc umilit prin lagărele sovietice, de unde unii nu s-au mai întors. Mai mult, împotriva voinţei lor, fraţii noștri din Basarabia au fost rupţi de la trupul patriei istorice din voia lui Hitler și a lui Stalin. Prin prezenta declaraţie, ne asociem demersurilor primarilor din Republica Moldova(Basarabia) de a lupta împreună pentru recunoașterea valabilităţii actului Unirii citit de bistriţeanul Iuliu Hossu, la 1 decembrie 1918. Ne exprimăm dorinţa de a sărbători împreună Centenarul Marii Uniri, fără ca pământul românesc să aibă graniţa la Prut.’’


CÂND
March 27, 2018 at 1pm - 4pm
UNDE
Jud. Timiș
TM
Romania
Hartă Google şi orientare

Salut, participi la eveniment?

Fii primul care comentează

Verifică-ți emailul și activează-ți contul.