SEMNEAZĂ UNIREA: Județul Prahova

Primul județ semnatar al Declarației de Unire:

judet_prahova.jpg 

Având în vedere legătura istorică adâncă dintre românii din
România și cei din Basarabia (actualmente Republica Moldova), care
din punct de vedere istoric, lingvistic, cultural și religios sunt unul și
același neam;
În virtutea principiului egalității între popoare și a dreptului
acestora la autodeterminare, prevederi stipulate în articolul nr. 8
din Actul final de la Helsinki, (în vigoare din 13 august 1975) care
stipulează că ”toate popoarele au mereu dreptul în deplină libertate să-
și hotărască, când și dacă doresc, statutul politic intern și extern, fără
ingerințe exterioare și să își urmărească după propria voie dezvoltarea
politică, economică, socială și culturală”;
In conformitate cu Declaratia Parlamentului României privind
Pactul Ribbentrop-Molotov ṣi consecinṭele acestuia privind ṭara noastrǎ
din 24 iunie 1991 prin care afirma hotǎrât poziṭia sa de a aborda cu
deplinǎ responsabilitate acesta problema.
Ȋn acest sens solicita Preṣedintelui ṭǎrii, Guvernului României,
tuturor fortelor politice din ṭara noastrǎ sǎ acṭioneze ȋn spiritul acestei
declaraṭii, ȋn vederea ȋndeplinirii nǎzuinṭelor legitime ale populaṭiei
din teritoriile româneṣti, anexate cu forṭa ȋn urma ȋnṭelegerilor secrete
stabilite prin Pactul Ribbentrop-Molotov.
Luând act de Rezoluția nr. 148 adoptată de Senatul SUA la 28
iunie 1991 care prevede că ”Guvernul SUA trebuie:
1) Să susțină dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei
și al Bucovinei de Nord, (ținuturi) ocupate de Uniunea Sovietică, și să
emită o declarație cu acest scop și
2) Să susțină eforturile viitoare ale Guvernului Moldovei pentru
a negocia în mod pașnic, dacă aceasta le este voia, reunificarea
României cu Moldova și cu Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit în
Tratatul de Pace de la Paris în anul 1920, în normele predominante ale
dreptului internațional și în conformitate cu Principiul 1 al Actului Final
de la Helsinki”;
Conṣtientizȋnd faptul că pentru a îndrepta erorile trecutului și
pentru a restabili adevărul istoric în spațiul carpato-danubiano-pontic
nu există o altă soluție mai bună decât cea a reîntregirii neamului
românesc;

Și ținând cont de faptul că dezvoltarea spirituală și națională a
ținutului nostru este posibilă numai în cadrul marii culturi românești;
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
1. Își exprimă solidaritatea deplină față de toate Consiliile Locale,
Raionale si Județene din Republica Moldova si România care
și-au afirmat deschis aspirațiile de reîntregire națională;
2. Îndeamnă toate unitatile administrativ teriroriale din Republica
Moldova și România să urmeze cu încredere și curaj acest
exemplu de demnitate națională;
3. Condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat între Uniunea
Sovietică și Germania nazistă la 23 august 1939, pact care a
dus la anexarea Basarabiei de către URSS, la arestări și execuții
publice, la deportări în masă, la înfometare și la deznaționalizare.
4. Solicită Parlamentelor Republicii Moldova și României să
emită o declarație comună privind REÎNTREGIREA ȚĂRII ȘI A
NEAMULUI ROMÂNESC după care să elaboreze și să aprobe
în regim de urgență un pachet de legi privind REUNIREA
BASARABIEI CU ROMÂNIA, astfel:
„ Generația de azi are datoria morală de a lupta pentru aceleași
idealuri apărate cu prețul vieții lor de înaintașii noștri. Poporul român nu
poate sărbători Centenarul Unirii fără o parte din teritoriile românești
care au făcut obiectul marii sărbători de la Alba Iulia, în 1918.
Să facem tot ce stă în puterea noastră pentru reîntregirea țării
în anul centenar 2018.
O sărbătoare adevărată a poporului român poate avea loc în
aceleași condiții din 1918.Nu trebuie să uităm suferințele trecutului,
chinurile fraților, părinților și bunicilor noștri care au luptat pentru
pământul acesta românesc, umiliți prin lagărele sovietice, de unde unii nu
s-au mai întors. Mai mult, împotriva voinței lor, frații noștri din Basarabia
au fost rupți de la trupul patriei istorice din voia lui Hitler și a lui Stalin.
Prin prezenta Declarație, ne asociem demersurilor primarilor din
Republica Moldova (Basarabia) de a lupta împreună pentru recunoașterea
valabilității actului Unirii citit de bistrițeanul Iuliu Hossu, la 1 decembrie
1918. Ne exprimăm dorința de a sărbători împreună Centenarul Marii
Uniri, fără ca pământul românesc să aibă granița la Prut”

CÂND
March 27, 2018 at 6pm - 9pm
UNDE
Consiliul Județean Prahova

Salut, participi la eveniment?

Fii primul care comentează

Verifică-ți emailul și activează-ți contul.